Banestatus
Velkommen til Losby -et komplett golfanlegg!

Bli Medlem

Publisert

Losby Golfklubb ønsker nye medlemmer og aksjonærer velkommen!

Vi håper du har tatt deg litt tid til å se deg rundt på sidene våre, og at du liker det du ser!

Under finner du oversikt over forskjellige medlemskapskategorier, og priser for disse.

 

I 2015 gjorde vi noen forandringer som fjernet den evigvarende forpliktelsen som frem til da hadde vært forbundet med kjøp av golf-aksjer.

Generalforsamlingen i Losby Golfpark vedtok 25.02.2015 å innføre en aksje-exit ordning på Losby. Det ble jobbet lenge for å få på plass en løsning som fungerte for alle parter. I modellen vi kom frem til vil aksjer og nye medlemskap leve side om side. Det vil fortsatt omsettes aksjer, samtidig som Losby Golfklubb vil tilby medlemskap hvor tegning av aksje ikke er nødvendig. Aksjer omsettes fritt, og må kjøpes av eksisterende aksjonær. Vi anbefaler å søke på finn.no og golfsiden.no for å finne aksjer som er til salgs.

Du kan lese mer om aksje-exit og spillerett her.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål!

 

Test

 

Medlemskategorier

Prisene gjelder for 2017 (med forbehold om skrivefeil)

 

Junior:
Født 1996 eller senere

 

– Medlem uten spillerett – betaler greenfee: kr.1.150,-*
– Medlem med spillerett på Vestmork (født 2007 eller senere): kr.1.150,-*
– Medlem med spillerett på Vestmork: kr.2.313,-
– Medlem med full spillerett: kr.3.470,-

Treningsavgift er inkludert for kategoriene med fritt spill på en av/begge banene.
Treningsavgift tilkommer for de med greenfee medlemskap.
Treningsavgift tilkommer for de som er i elitetrening.

Medlemmer uten spillerett betaler kr.100,- pr.runde på Vestmork og kr.250,- pr runde på Østmork.
Medlemmer med spillerett på Vestmork betaler kr.250,- pr runde på Østmork.

 

*Gir ikke gratis Veien til Golf kurs

 

Ungdom:
Født 1991 eller senere.

– Ungdomsmedlem med full spillerett: kr.4.625,-
(Gir ikke FCG rettigheter, booking 6 dager)

 

Voksen:

– Medlem uten spillerett – betaler greenfee: kr.1.150,-*
Betaler kr.200,- pr.runde på Vestmork og kr.500,- pr runde på Østmork.

– Medlem med spillerett på Vestmork: kr.4.625,-
Betaler kr.500,- pr runde på Østmork.

– Medlemskap med full spillerett: kr.9.250,- 

Medlemskap med full spillerett gir spillerett på begge baner og FCG-fordeler. Det er ett års oppsigelse på spilleretten. Dette betyr at man må betale spilleretten (samme sum som kontingenten) ett år etter at man har sendt oppsigelse.. I oppsigelsesåret har man full spillerett på begge baner.

 

*Gir ikke gratis Veien til Golf kurs

 

Aksjer:

Aksjer omsettes fritt, og må kjøpes av eksisterende aksjonær. Vi anbefaler finn.no og golfsiden.no.

Årsavgiften for aksjeeiere er kr.9.250,-

Se mer om Aksjonær- og FCG fordelene her

Prisene inkluderer avgifter til NGF.

 

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss på info@losby.no, eller ring oss på 67 92 33 40, hvis du ønsker mer informasjon eller har spørsmål i forbindelse med medlemskap.

 

 

Innmeldingsskjema

Jeg ønsker medlemskap i Losby Golfklubb

Navn*

Fødselsdato*

HCP

Adresse*

Postnr./sted*

Mobil*

E-post*

Nasjonalitet

Er du også samtidig medlem av annen golfklubb:
 Ja Nei

Hvis ja, hvilken?

Hvilken klubb skal være hjemmeklubb?* (bestille golf kort)

Mottar noen annen person i husstanden bladet Norsk Golf?
 Ja Nei

Jeg bekrefter å ha gjort opp mine økonomiske forpliktelser til eventuell tidligere klubb.

Tidligere klubbs navn:

Velg kontingentkategori:

Junior, født 1996 eller senere
 Medlem uten spillerett – betaler greenfee: kr.1.150,- Medlem med spillerett på Vestmork (født 2007 eller senere): kr.1.150,-* Medlem med spillerett på Vestmork: kr.2.313,- Medlem med full spillerett: kr.3.470,-

Medlemmer uten spillerett betaler kr.100,- pr.runde på Vestmork og kr.250,- pr runde på Østmork.
Medlemmer med spillerett på Vestmork betaler kr.250,- pr runde på Østmork

Ungdom, født 1991 eller senere
 Ungdomsmedlem med full spillerett: kr.4.625,-

(Gir ikke FCG rettigheter, booking 6 dager)

Voksen
 Medlem uten spillerett – betaler greenfee: kr.1.150,- Medlem med spillerett på Vestmork: kr.4.625,- Medlem med full spillerett, ett års oppsigelse: kr.9.250,-

Det er ett års oppsigelse på spilleretten. Dette betyr at man må betale kontingenten ett år etter at man har meldt seg ut. Som Medlem med full spillerett har du også FCG fordeler.

Medlemmer uten spillerett betaler kr.200,- pr.runde på Vestmork og kr.500,- pr runde på Østmork. Medlemmer med spillerett på Vestmork betaler kr.500,- pr runde på Østmork.

Prisene inkluderer avgifter til NGF.

Jeg bekrefter å ha satt meg inn i ovennevnte, samt Losby Golfklubb sitt lovverk, og ønsker medlemskap fra 2017.

Innbetalingsgiro blir sendt når klubben mottar innmeldingsskjemaet. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. I henhold til Norges Golfforbund sitt lovverk må eventuell utmelding av klubben skje skriftlig innen 31.desember, ellers vil full kontingent bli innkrevd for påfølgende år.

Melding