Banestatus
Klubbens første Æresmedlem, Per O.Gudmundsen, er fortsatt en ivrig golfspiller -sommer som vinter!

Ærespriser

Publisert

Losby Golfklubb har tre ærespriser; Æresmedlem, Hedersprisen, og Cudrio prisen.

 

Æresmedlem

Per O. Gudmundsen var klubbens første styreformann, og har helt siden starten vært involvert i det som skjer på Losby. Hans arbeid for klubben, og utrettelige iver etter at Losby skal bli et annlegg vi alle kan være stolte av, har gitt ham den høyeste æresbevisningen Losby Golfklubb har.

 

IMG_3913 Under Jubileumsfesten 24.august 2014, ble Lisbeth og Johan Foss utnevnt til æremsmedlemmer av Losby Golfklubb. De ble tildelt æresmedlemskapet fordi de opp gjennom årene har jobbet utrettelig for klubbens øvrige medlemmer. Ingen andre har som dem stått på for å skape et inkluderende og sosialt miljø på Losby. Under ethvert arrangement har de to vært i fremste rekke.

 

Hedersprisen

Hedersprisen utdeles til utøvere, eller andre, som ved fremragende prestasjonen har bidratt til å gjøre klubben kjent og anerkjent nasjonalt eller internasjonalt. Det er administrasjonen som innstiller kandidater overfor styret, som fatter vedtak med alminnelig flertall. Hedersprisen skal bestå av varianter av gullnålen med Losby-logo.

 

Espen Kofstad ble den første til å motta LGKs Hederspris. Han fikk den for sin prestasjon i Verdensmesterskapet for lag i Japan i 2006, der Norges juniorer gikk til topps. Prisen ble utdelt på årsmøtet for 2006 i februar 2007.

 

Ruth Anne Bjørnstad

 

Ruth Anne Bjørnstad fikk prisen overrakt på årsmøtet for 2011 for sin innsats som forbundsdommer i en årrekke, med oppgaver i Solheim Cup som foreløpig karrieretopp.

 

Finn H. Andreassen fikk prisen overrakt på årsmøtet for 2016 for sin mangeårige innsats for å sette Losby Golfklubb, og spillet golf, på dagsorden -både i media og i offentlig oppmerksomhet.

 

Cudrio prisen

Cudrio-prisen er oppkalt etter Peder Cudrio, en av de mest fargerike eierne som noensinne har drevet Losby Bruk. Peder og kona, Karen Cudrio, levde på 1700-tallet, og Losby har aldri vært større enn i deres tid. Prisen knyttes opp mot deres vidsyn og skaperevne. Cudrio-prisen tildeles et medlem eller annen person knyttet til miljøet på Losby som i særlig grad har bidratt til et godt miljø i Losby Golfklubb. Kandidater kan bare foreslås av klubbens medlemmer. Det er klubbkomiteen som utpeker vinneren. Prisen utdeles på årsmøtet. Klubbkomiteen tar gjerne imot forslag på kandidater til Cudrio-prisen.

Cudrio-prisen har blitt uttdelt til følgende:

2001: Lisbeth og Johan Foss

2003: Per Kristoffersen

2004: John Uppard og David Lloyd

2006: Turid Horgtun

2008: Jan Helge Johanessen

2010: Britt Andreassen

2013: Bjørn Trulsen og John Reidar Paulsen

2016: Henrik Ovenberg Nicolai Sr.

Verdig en pris?

Har du noen verdige kandidater til klubbens ærespriser?

Losby Golfklubb har mange som gjør en utmerket innsats for klubbens øvrige medlemmer – uten tanke på takk eller ros. Kanskje er han/hun verdig en pris? Losby GK har to priser myntet på medlemmenes uegennyttige innsats: Cudrio-prisen og æresmedlemskap. I tillegg har klubben en hederspris, som kan tildeles utøvere eller andre som ved fremragende prestasjoner har bidratt til å gjøre klubben anerkjent nasjonalt eller internasjonalt. I statuttene for Cudrio-prisen heter det at prisen kan deles ut til et medlem eller en annen person tilknyttet miljøet på Losby som i særlig grad har vist vidsyn og skaperevne for et godt miljø i klubben. Kandidater kan bare foreslås av klubbens medlemmer. I statuttene for æresmedlemskap heter det blant annet at prisen kan tildeles personer som har gjort særlig fortjenstfullt arbeid for klubben gjennom mange år. Aktive golfspillere som i kraft av sine prestasjoner har gjort klubben kjent, så vel nasjonalt som internasjonalt, kan også utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av alle som har vært medlemmer i klubben i minst fem år. Forslag sendes i lukket konvolutt til klubbkomiteen. Kontaktperson er Lisbeth Foss. Det er klubbens styre som fatter det endelige vedtaket om æresmedlemskap. Forslag på kandidater kan sendes på mail; info@losby.no, eller via post til Losby Golfklubb, Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet.