Styrene i Losby GK og Golfpark

Styret i Losby Golfklubb

Joakim Bjørkhaug

Styreleder

   977 69 234

Styreleder Losby Golfklubb

Rune Marki

Nestleder

   90061029

Nestleder

Helene Kleppe

   92614759

Øystein Edsbergløkken

   48043839

Christoffer Hansen

   99265820

Guri Hollerud

   92804938

Gunn Tove Hovdegard

   90091595

Lars Raae Jakobsen

Varamedlem

   95032526

Marthe Smith Mikalsen

Varamedlem

   99401613

Styret i Losby Golfpark

Finn H. Andreassen

Styreleder

   90139898

Styreleder

Carl Frode Fjellheim

   0

Susanne Nor

   99261759

Helene Sandberg

   90021055

Mads Alsgård Bodding

   97113633

Joakim Bjørkhaug

Varamedlem

   977 69 234

Styreleder Losby Golfklubb

Rune Marki

Varamedlem

   90061029

Nestleder

  
http://www.losby.no